Det riktigt finstilta med företagandet

Även om det kanske skulle tråka ut er till döddagar så vill jag skriva lite mer om en väldigt viktigt aspekt av företagande och ekonomi, nämligen likviditetsbudgeten. Det är viktigt att ha koll på den, för det är den som är nästan mest direkt avgörande för hur det går för ett företag. Jag tänkte att jag skulle förklara hur likviditetsbudget fungerar.

– Ha koll varje månad
Med en likviditetsbudget så är det nödvändigt att ha en fast varje månad, medan en resultatbudget istället görs per år. Det är viktigt för att veta hur mycket som kommer att komma in och hur mycket som går ut varje månad.

– Likviditet – bevis på bra företagande
Genom att visa prov på en växande likviditet så visar man att företaget går med vinst, eller på andra sätt ser till att företaget drar in mer pengar än vad som går ut. Det handlar om att se till att pengarna räcker till vid månadens slut, efter att utgifter betalats.

– Tillväxt – ett sänke för likviditeten
Det är naturligtvis alldeles utmärkt att ett företag växer, men det tär på likviditeten eftersom kostnaderna varje månad ökar. Det gäller med andra ord att täcka upp det som kostar mera.

Lyckligtvis är det så att jag är ett enmansföretag, som inte har några anställda, och jag har heller inget behov av kontor eller övriga lokaler då jag jobbar hemifrån. Men det är fortfarande bra att ha koll på de här grejerna, man måste ha det för att bedriva företag, och därför sätter jag in mig i det så gott det går. Det gör att jag är bättre rustade som företagare och samtidigt förberedd inför en framtid där det kanske blir så att mitt företag växer.